Cesta pro města a obce: energetický management

Energetický management je soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení a snižování spotřeby energie, stejně jako hledání způsobů pro její vlastní výrobu. Moderní města zřizují funkci energetického manažera, který má na starosti systematické měření spotřeby energie, řeší potenciál úspor energie, dohlíží na tvorbu energetických koncepcí a plánů a samozřejmě realizuje jednotlivá opatření.

Měření tepelné ztráty

Pokud vaše město energetického manažera ještě nemá, velmi pravděpodobně tak přichází o značné peníze - které potom chybí jinde. Napište proto vedení svého města, aby takovou pozici zřídilo.

Jak může městům s energetickým managementem pomoci EU?

Evropská komise spustila v roce 2020 iniciativu European City Facility (EUCF) zaměřenou na technickou pomoc v oblasti udržitelné energetiky pro města a obce.

EUCF nabízí městům a obcím rychlou finanční pomoc (paušální částka ve výši 60 000 euro) a technickou podporu. Cílem je umožnit místním samosprávám přeměnit ambiciózní energetické plány na skutečné investice.

Zjednodušený proces přístupu k financování byl navržen tak, aby pobídnul i malé a střední obce k podávání žádostí. Menší města budou podporována, aby se spojila s jinými městy za účelem sdružování projektů a kombinování fondů.

Další podporu nabízí Svaz energetických manažerů měst a obcí. Více informací najdete na www.semmo.cz