Větrná energie pro města a obce

Kromě fotovoltaiky na obecních budovách mohou města a obce využít i nepoužívané obecní pozemky nebo brownfieldy například k výstavbě větrné elektrárny. Tyto obnovitelné zdroje energie lze v obcích využívat také prostřednictvím energetické komunity, jejíž zákonná pravidla v Česku teprve vznikají. Obce tak budou moci do výroby a distribuce energie v místě zapojit občany, SVJ, bytová družstva nebo nebo firmy. Jejich občané tak získají lepší postavení na energetickém trhu.

Větrná elektrárna

Větrné elektrárny se někdy setkávají s odporem místních, kteří se obávají negativních dopadů na místo. Často s nimi investoři nejednají nebo nedostatečně akceptují jejich připomínky. Proto je důležité, aby u nových projektů větrných elektráren byly pokud možno co nejvíce zapojeny města a obce, a ideálně, aby zisky z jejich provozu neputovaly do kapes dalekých investorů, ale zůstaly v regionu. Pak je možné využít potenciál energie z větru a zároveň vyjít vstříc připomínkám místních.