Kde na to získat peníze?

Financování energetických opatření je často největší překážka. Každý máme odlišné možnosti, také jednotlivé technologie jsou různě drahé. Existuje řada možností, jak na tyto investice získat dotace. Je navíc pravděpodobné, že pod vlivem situace se pravidla dotačních programů budou rozšiřovat a bude možné získat podporu i na řešení, která zatím podporovaná nejsou.

Fotovoltaický panel

Nízkopříjmové domácnosti

Díky kotlíkovým dotacím získávají domácnosti s nižšími příjmy velmi výhodnou možnost dotace na výměnu starého kotle za nový na biomasu nebo za tepelné čerpadlo. Domácnost, kde její členové vydělali v roce 2020 v průměru maximálně 170 900 korun čistého (na osobu), si může požádat o kotlíkovou dotaci s 95% podporou. Nejdřív zažádáte o dotaci, pak ji dostanete, pak vyměníte kotel. Automatický nárok na dotaci je nově i pro domácnosti, které čerpají příspěvek či doplatek na bydlení. Více informací najdete na www.kotlikydotace.cz

Nová zelená úsporám

Program, který vznikl během působení Strany zelených ve vládě v roce 2009, je stále populárnější. Svým nastavením umožňuje využít dotace pro existující rodinné domy i jejich novostavby, využít jej mohou i majitelé bydlení v bytových domech. Na co všechno poskytuje dotace? Na zateplení, výměnu kotle či kamen, instalaci tepelného čerpadla, solárních systémů včetně ohřevu vody nebo ukládání energie do baterií, ale také využití tepla z odpadní vody, větrání a rekuperaci vzduchu. Průměrná výše dotace je 207 tisíc korun a vyplaceno bylo již přes 11 miliard. Více informací najdete na www.novazelenausporam.cz

Modernizační fond jako velká příležitost pro města

Minimálně 150 miliard bude v nejbližších letech možné čerpat ze zdrojů EU v podobě Modernizačního fondu. Se svými investičními záměry se mohou hlásit zástupci veřejného i soukromého sektoru, malé i velké podniky. Dotaci bude možné získat v 9 programech na řadu opatření k úspoře energií – od modernizace veřejného osvětlení, pořízení elektrobusů, energetických úpor v budovách, snižování emisí v průmyslu a energetice až po výstavbu fotovoltaických či větrných elektráren. Žádejte od svých starostů a starostek, aby připravili co nejvíce projektů na financování z tohoto programu. Peníze, které tato opatření městům a obcím ušetří, je pak možné využít na další zkvalitňování života ve městě.