Solární panely na rodinné domy

Solární panely dokáží i v Česku pokrýt značnou část spotřeba energie rodinného domu. Lze je také používat i k vytápění či ohřevu vody. Čím více využití pro ně najdete, tím více ušetříte - elektřinu totiž nejvíce vyrábí právě v době, kdy nebýváte doma. Proto je výhodnější propojit panely s ohřevem vody či topením, a to včetně topení tepelným čerpadlem.

Řešení s bateriovým úložištěm vám dá větší soběstačnost, protože ze sítě budete odebírat jen menší část své výroby, ale úvodní investice je vyšší. I na baterie je možné získat dotaci.

Výkon solárních panelů je udáván v jednotkách Wp (Wattpeak). Výroba, a tedy pokrytí vaší spotřeby, označuje, kolik elektrárna za daných podmínek reálně vyprodukuje. Udává se ve watthodinách (Wh).

Okamžitý výkon panelu ovlivňují dva důležité faktory, které jdou tak trochu proti sobě - oslunění a teplota. Za ideálních podmínek oslunění panely poskytují výkon 1000 W/m2 panelu. I při optimálních sklonech se s tímto výkonem setkáme jen na určitých místech, jak ukazuje mapa oslunění. S rostoucí teplotou klesá výkon - v horkém létě má panel nižší výkon než za ideální teploty 25 stupňů.

Mapa oslunění v ČR

Mapě odpovídají také průměrné doby svitu. Zatímco v Brně svítí slunce průměrně 1620 hodin ročně, v Chebu je to pouze 1350 hodin. Konkrétní údaj vážící se k místu, v němž plánujete stavět solární elektrárnu, poskytuje Český hydrometeorologický ústav.

Ostatní faktory záleží také na sklonu a směru - ideální je jih nebo jihozápad, jiné směry výkon snižují.

Celkový poměr mezi instalovanou kapacitou a skutečnou produkcí elektřiny dosahuje u solárních elektráren v průměru 12,5 %, protože v noci slunce nesvítí, nebo výkon snižuje zatažená obloha. Moderní panely nicméně vyrábí elektřinu i pokud je zamračeno. Hodnota skutečného poměru se v průběhu roku mění.

Kolik energie vyrobí rodinný dům?

Sedlová střecha průměrného rodinného domu poskytuje mezi 50–70 m2 plochy. K tomu můžeme připočítat ještě 30 – 60 m2 fasády orientované na jih. Na tuto plochu dopadne mezi 80–130 MWh sluneční energie, ze které solární elektrárna vyrobí cca 10 MWh elektřiny. Celková roční spotřeba rodinného domu na topení, ohřev vody a elektřinu se přitom může pohybovat mezi 10–20 MWh - záleží na tom, jak je dům konstruován a co za technologie využívá na vytápění nebo ohřev vody.

Konkrétní výše investice a délka její návratnosti záleží vždy na konkrétních podmínkách, nicméně při využití dotace Nová zelená úsporám se odhaduje návratnost na 6-8 let. Velikost elektrárny není omezena, ale dotaci dostanete jen pro instalace do 10 kWp.