Zateplování bytových domů

Z pohledu na pestrobarevná sídliště by se mohlo zdát, že v Česku jsou už zateplené skoro všechny bytové domy. Není tomu tak - odhaduje se, že stále ještě třetina bytových domů zateplení nemá. Důvody mohou být různé, ale je zjevné, že právě zateplení by mělo být prvním krokem SVJ nebo bytového družstva v oblasti úspor energie. Ušetřit totiž můžete až 70 % nákladů na vytápění.

Pokud mluvíme o zateplení bytového domu, obvykle se do něj počítá komplexní zateplení fasády, střechy a soklu, oprava balkonů či lodžií (včetně jejich zasklení), výměna oken, dveří, případně i garážových vrat. Každý dům má ale individuální potřeby a dobrá projekční firma vám navrhne takové řešení, které je pro dům optimální.

Zateplený bytový dům

První část úspor přinese samotné zateplení či výměna oken. Další úspory potom získáme například regulací otopné soustavy, která by po zateplení měla vždy následovat. Při správném řešení, například regulací na patě domu u vytápění ze soustavy zásobování teplem (SZT), můžeme ušetřit dalších až 20 %.

Investice do zateplení bytového domu jsou finančně náročné a zateplení domu může přijít i na několik milionů korun, nicméně díky dotacím z programu Nová zelená úsporám je možné získat až 50 % z celkových výdajů. Výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy. Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší bude dosažená míra podpory. A protože dotace jsou poskytovány v rámci programu i na soláry, tepelná čerpadla či hospodaření s vodou, dává smysl zvážit, zda se vám nevyplatí investice nad rámec zateplení. Za kombinaci několika opatření jsou u dotací poskytovány finanční bonusy.

Společenství vlastníků nebo bytová družstva dostanou dotaci až po dokončení projektu. Nejčastějším způsobem financování je tak kombinace peněz z fondu oprav a bankovní úvěr. Ten si SVJ vezme na celou potřebnou částku a banka umožní splatit mimořádnou splátkou tu část, kterou stát proplatí z dotace. V každém případě je potřeba zateplovat dodavatelsky a na základě zpracovaného projektu. Bankovní úvěry poskytují banky i bez toho, aby bylo nutné ručit domem nebo byty, podmínkou je jen dostatečná schopnost vlastníků splácet.

Pokud bydlíte v nájmu v nezatepleném domě, máte situaci horší. Zkuste oslovit majitele domu, nebo v případě společenství vlastníků vaše sousedy - vlastníky, a informovat je o možnostech získat peníze na zateplení. Jedním z argumentů může být vedle úspory i fakt, že zateplením získají byty v domě na své hodnotě, rozdíl ceny stejného bytu v zatepleném a nezatepleném domě může být i 15 %.