Solární panely pro bytové domy

Bytová družstva i společenství vlastníků jednotek by o fotovoltaických panelech na střeše měla také uvažovat. Ekonomická výhodnost bude pro družstvo nebo SVJ tím základním parametrem. Primárně před instalací solárů zvažte, zda je vás dům již zateplen či má jinak vyřešeny energetické ztráty. Zateplení nebo výměna zdroje tepla je obvykle krok, který vám ušetří více peněz než instalace solárů. Pokud ale již dům zateplen máte, je určitě správné o solárech uvažovat. V Česku je již mnoho bytových domů, které vyrábí vlastní energii.

Fotovoltaika na stěně domu

U bytového domu samozřejmě velmi záleží na počtu podlaží - nižší domy pokryjí solárními panely větší procento roční spotřeby energie. Stejně tak záleží na celkové spotřebě energie u jednotlivých bytů. V průměru je možné očekávat, že soláry vyprodukují 20-25 % spotřeby elektřiny celého domu. Zbytek dále nakupujete od distributora, kterému také naopak prodáváte přebytky, pokud je nedokážete v danou chvíli spotřebovat či uložit do baterie. I proto je vhodné zvážit zapojení vámi vyrobené energie do ohřevu teplé vody nebo vytápění tepelným čerpadlem - vždy záleží na konkrétních podmínkách, ale čím více energie spotřebujete, tím se vám to více vyplatí. Určitě lze doporučit využití služeb energetického poradce, který vyčíslí potřebné investice, jejich návratnost a možnosti získání dotací.

Solární panely je možné instalovat na jakoukoli střechu - u šikmých střech se používají odolné konstrukce podobně jako na rodinných domech, u plochých střech se panely umisťují na speciální stojany. V současné době (rok 2022) česká legislativa znemožňuje přímé využití vyrobené energie v jednotlivých bytech. Obchází se to tak, že se celý dům stane z hlediska distributora energie jedním odběrným místem, a rozúčtování se poté provádí pomocí podružných elektroměrů. Už tento krok ale šetří peníze: namísto platby za desítky jističů platíte dohromady jen za jeden. V procesu přípravy je nicméně nová legislativa, která celou situaci zjednoduší, a měla by být začít platit pro rok 2023.

Jaká je návratnost investice?

Při prosté výrobě energie je investice v řádu 400-500 tisíc a návratnost už cca 4 roky. Pokud se do systému zapojí ukládání energie v bateriích, investice naroste nad 2 miliony Kč a návratnost je na hranici 10 let. Nicméně na tak dlouhé období se hůře predikují ceny elektřiny. Čím bude dražší, tím je návratnost kratší. Návratnost může zkrátit i zapojení domu do energetické komunity, kdy vyrobenou energii neprodáváte distributorovi, ale odběratelům v okolí, například škole - která na oplátku dodává energii vám v době, kdy ji nepotřebuje. Komunitní energetiku čeká v nejbližších letech velký rozvoj, více informací najdete na www.uken.cz

Další informace se můžete dozvědět například v brožuře Chci vlastní solární elektrárnu - fotovoltaika pro bytové domy