Přehled

Bezplatné energetické poradenství

Jak ušetřit za energie a získat snadno státní podporu bydlení Nikdy nebylo důležitější řešit rostoucí ceny energií a závislost na fosilních palivech než dnes. Ceny energií rostou, stejně jako inflace nebo riziko nedostatku plynu či ropy z Ruska. Na druhou stranu nabízenou státní podporu bydlení využívá jen čtvrtina z 250 000 českých seniorek a seniorů, kteří na ni mají nárok, podobné je to u “kotlíkových” dotací na pořízení nového domácího topeniště.

Kde na to získat peníze?

Financování energetických opatření je často největší překážka. Každý máme odlišné možnosti, také jednotlivé technologie jsou různě drahé. Existuje řada možností, jak na tyto investice získat dotace. Je navíc pravděpodobné, že pod vlivem situace se pravidla dotačních programů budou rozšiřovat a bude možné získat podporu i na řešení, která zatím podporovaná nejsou. Nízkopříjmové domácnosti Díky kotlíkovým dotacím získávají domácnosti s nižšími příjmy velmi výhodnou možnost dotace na výměnu starého kotle za nový na biomasu nebo za tepelné čerpadlo.

Jak na zateplování rodinných domů?

Kompletním zateplením rodinného domu, včetně výměny starých oken a dveří, můžete uspořit doslova obrovské peníze. Při otázce, jak snižovat náklady na energie v rodinných domech, by tak k zateplení měla směřovat první myšlenka - samozřejmě pokud ještě dům zateplený nemáte. Jaké jsou potenciály jednotlivých části zateplení? Z výměny oken a dveří uspoříte cca 7 % energie potřebné na vytápění, zateplení fasády přinese cca 32 %, zateplení stropu či podlahy půdy okolo 30 % a zateplení podlahy přízemí cca 10 %.

Solární panely na rodinné domy

Solární panely dokáží i v Česku pokrýt značnou část spotřeba energie rodinného domu. Lze je také používat i k vytápění či ohřevu vody. Čím více využití pro ně najdete, tím více ušetříte - elektřinu totiž nejvíce vyrábí právě v době, kdy nebýváte doma. Proto je výhodnější propojit panely s ohřevem vody či topením, a to včetně topení tepelným čerpadlem. Řešení s bateriovým úložištěm vám dá větší soběstačnost, protože ze sítě budete odebírat jen menší část své výroby, ale úvodní investice je vyšší.

Kotel na peletky: ekologická a pohodlná volba

Kotle na biomasy jsou pro rodinné domy výbornou volbou pro ekologické a úsporné vytápění i ohřev vody. Už dříve se rozšířily zejména tam, kde nebylo možné připojit plyn, ale s nárůstem ceny plynu je topení biomasou stále výhodnější. Tyto kotle jsou určeny pro spalování biomasy ve formě pelet, briket, štěpky nebo kusového dřeva se systémem zplyňování. Pokud máte starý kotel na tuhá paliva, budete překvapeni, kolik práce vám s automatizovaným kotlem ubude.

Tepelná čerpadla pro rodinné domy

Tepelné čerpadlo je nejrozšířenějším druhem zdroje vytápění a ohřevu vody pro nové rodinné domy. Dává smysl ale přemýšlet také o tom, zda jej nevyužít jako náhradu neekologického nebo drahého vytápění ve stávajících domech. Nejčastější druh tepelného čerpadla pro rodinní domy, tzv. “vzduch-voda”, získává teplo z okolního vzduchu prostřednictvím výparníku, který je obvykle umístěný zvenku na domovní fasádě. Odtud teplo putuje do vody v bojleru, případně bazénu (pokud jej máte), a především do topného systému.

Zateplování bytových domů

Z pohledu na pestrobarevná sídliště by se mohlo zdát, že v Česku jsou už zateplené skoro všechny bytové domy. Není tomu tak - odhaduje se, že stále ještě třetina bytových domů zateplení nemá. Důvody mohou být různé, ale je zjevné, že právě zateplení by mělo být prvním krokem SVJ nebo bytového družstva v oblasti úspor energie. Ušetřit totiž můžete až 70 % nákladů na vytápění. Pokud mluvíme o zateplení bytového domu, obvykle se do něj počítá komplexní zateplení fasády, střechy a soklu, oprava balkonů či lodžií (včetně jejich zasklení), výměna oken, dveří, případně i garážových vrat.

Solární panely pro bytové domy

Bytová družstva i společenství vlastníků jednotek by o fotovoltaických panelech na střeše měla také uvažovat. Ekonomická výhodnost bude pro družstvo nebo SVJ tím základním parametrem. Primárně před instalací solárů zvažte, zda je vás dům již zateplen či má jinak vyřešeny energetické ztráty. Zateplení nebo výměna zdroje tepla je obvykle krok, který vám ušetří více peněz než instalace solárů. Pokud ale již dům zateplen máte, je určitě správné o solárech uvažovat. V Česku je již mnoho bytových domů, které vyrábí vlastní energii.

Tepelná čerpadla v bytových domech

Tepelná čerpadla už dávno nejsou výsadou skupinky nadšenců, zkoušejících si soběstačnost ve svém rodinném domě. Dnes již běžně vytápí velké kancelářské budovy a stávají se zajímavou alternativou i pro vytápění bytových domů. Zájem o toto „vytápění budoucnosti“ prudce stoupá. Podle údajů prodejců se počet instalovaných tepelných čerpadel u nás každý rok zdvojnásobí. Tepelné čerpadlo pracuje v podstatě na stejném principu jako vaše lednička - jen naopak. Kompresorem vtlačuje teplo z okolního vzduchu (případně vody či země) do budovy.

Drahé teplo z centrální teplárny - co s tím?

Pokud je váš byt vytápěn ze soustavy zásobování teplem, tedy z teplárny, máte jen omezené možnosti, jak zvyšování cen tepla řešit. Teplárny zvyšují ceny svých služeb a vy jako jejich zákazníci máte v zásadě jediný rychlý způsob jak ušetřit a sice snižovat svoji spotřebu. Snížením teploty v bytě o 1 stupeň ji snížíte cca o 6 %, další úspory může přinést zkrácení doby sprchování. V rámci bytových družstev nebo společenství vlastníků je vzhledem k úspoře za teplo nutné uvažovat o zateplení.

Cesta pro města a obce: energetický management

Energetický management je soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení a snižování spotřeby energie, stejně jako hledání způsobů pro její vlastní výrobu. Moderní města zřizují funkci energetického manažera, který má na starosti systematické měření spotřeby energie, řeší potenciál úspor energie, dohlíží na tvorbu energetických koncepcí a plánů a samozřejmě realizuje jednotlivá opatření. Pokud vaše město energetického manažera ještě nemá, velmi pravděpodobně tak přichází o značné peníze - které potom chybí jinde.

Dobrá praxe budov ve městech a obcích

Fotovoltaická elektrárna Domov pro seniory Máj v Českých Budějovicích Statutární město České Budějovice realizovalo v roce 2020 fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 37,335 kWp na ploché střeše přístavby Domova pro seniory Máj. Celá akce od záměru až po realizaci a udělení licence trvala cca 2 roky. Domov pro seniory Máj má roční spotřebu elektřiny cca 530 MWh, z toho přibližně 30 MWh mu pokryje FVE. Na projekt nebyla čerpána žádná dotace, náklady na realizaci byly 1,22 mil.

Co je to komunitní energetika?

Princip energetických komunit je jednoduchý – obec, její obyvatelé a místní podnikatelé se dohodnou na vybudování vlastního zdroje energie. Spoluvlastníci zdroje jsou pak zároveň odběrateli vyrobené energie a případné přebytky prodávají buď do běžné sítě, nebo ostatním občanům či institucím obce a blízkého okolí. Pokud lidé investují do lokálních výroben energie, peníze se jim mohou následně vrátit ve formě nižších výdajů za elektřinu. Výnosy z vyrobené energie mohou navíc podpořit rozvoj obce, potažmo celého regionu.

Větrná energie pro města a obce

Kromě fotovoltaiky na obecních budovách mohou města a obce využít i nepoužívané obecní pozemky nebo brownfieldy například k výstavbě větrné elektrárny. Tyto obnovitelné zdroje energie lze v obcích využívat také prostřednictvím energetické komunity, jejíž zákonná pravidla v Česku teprve vznikají. Obce tak budou moci do výroby a distribuce energie v místě zapojit občany, SVJ, bytová družstva nebo nebo firmy. Jejich občané tak získají lepší postavení na energetickém trhu. Větrné elektrárny se někdy setkávají s odporem místních, kteří se obávají negativních dopadů na místo.

Úspory v dopravě

Snížení závislosti na fosilních palivech, tedy ropě a zemním plynu, je vhodné řešit také v dopravě. Každý z nás má odlišné možnosti, jak omezit dopad vysokých cen pohonných hmot, ale i ti z nás, kteří nemají jinou možnost než používat auto, mohou například snížit rychlost na dálnicích za účelem snížení spotřeby. Města, obce a kraje mají zásadní roli ve vytváření podmínek pro bezpečnou dopravu na kole nebo pěšky, nebo pro nastavení kvality veřejné dopravy ve vašem regionu.

Jak ušetřit ve vašem bytě či domě?

Snižte teplotu v bytě Pokud snížíte teplotu v pokoji o jeden stupeň, sníží se spotřeba energie o 6 %. Může to znamenat úsporu 500 - 1000 Kč ročně, podle druhu a ceny vytápění, velikosti bytu a průměrné teploty. Změřte si teploty v pokojích, doporučená teplota je 20 stupňů pro obytné místnosti a 16 - 18 pro ložnice. Možná budete překvapeni, jak moc teplo doma máte. Zavírejte dveře Čím větší prostor máte, tím obtížněji se vám bude vytápět.

Informace o Evropské straně zelených

Evropská strana zelených (European green party) je nadnárodní evropská politická strana. Sdružujeme 43 politických stran, které sdílejí stejné zelené hodnoty a které působí na celém evropském kontinentu - v Evropské unii i mimo ni. Usilujeme o zelenou transformaci Evropy a její ekonomiky, která přinese progresivní a udržitelnou budoucnost pro všechny její občany. Evropská strana zelených velmi úzce spolupracuje se skupinou Zelených-EFA v Evropském parlamentu. Evropští Zelení a naše národní členské strany kandidují a účastní se evropských voleb, zvolení zelení kandidáti a kandidátky nás pak reprezentují ve skupině Greens-EFA jako poslanci a poslankyně Evropského parlamentu.