Dobrá praxe budov ve městech a obcích

Fotovoltaická elektrárna Domov pro seniory Máj v Českých Budějovicích

Statutární město České Budějovice realizovalo v roce 2020 fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 37,335 kWp na ploché střeše přístavby Domova pro seniory Máj. Celá akce od záměru až po realizaci a udělení licence trvala cca 2 roky. Domov pro seniory Máj má roční spotřebu elektřiny cca 530 MWh, z toho přibližně 30 MWh mu pokryje FVE. Na projekt nebyla čerpána žádná dotace, náklady na realizaci byly 1,22 mil. Kč s DPH a prostá návratnost je cca 8 let.

Pasivní budova pro hasiče v Holešově

Pasivní budova pro hasiče

Nová budova stanice hasičského záchranného sboru Zlínského kraje v průmyslové zóně Holešov byla postavena v pasivním standardu. Jedná se o první hasičskou stanici v pasivním standardu v Česku a první veřejnou pasivní budovu ve Zlínském kraji. Pasivní standard znamená, že objekt potřebuje na svůj provoz minimum energie a část energie využívá z obnovitelných zdrojů. V podstatě se jedná o dobře zaizolovanou budovu využívající sluneční zisky. Většinu z téměř šedesátimilionové investice zaplatily evropské fondy: Operační program Životní prostředí a Evropský fond pro regionální rozvoj.

Úspory energií v nemocnici Uherské Hradiště

Soubor 8 investičních akcí nemocnici Uherské Hradiště přinesl výstavbu dvou nových nízkoenergetických budov, zateplení pěti stávajících budov, rekonstrukci centrální kotelny a rozvodů tepla a instalaci fotovoltaických panelů na dvě nové budovy. Jejich výkony 99,9 kWp, resp. 118 kWp pomůže snížit nákup elektrické energie nemocnice.

Slunce pomůže vařit pivo v Jarošově

Fotovoltaika na střeše jarošovského pivovaru

Dvě třetiny spotřeby energií Jarošovského pivovaru z Uherského Hradiště nově pokryje 116 fotovoltaických panelů, které firma instalovala na střechu podniku. Celkem mají výkon 35,38 kWp a použili tzv. PPA model. Jde o to, že elektrárnu postavila jiná firma a prodává pivovaru elektřinu za předem dohodnutou cenu. Jelikož má fixního odběratele, má jisté cash flow a banka tak na projekt půjčí ochotněji, než kdyby se elektřina dodávala do sítě. V Jarošově se tak instalace solární elektrárny vyplatí i bez dotace.