Úspory v dopravě

Snížení závislosti na fosilních palivech, tedy ropě a zemním plynu, je vhodné řešit také v dopravě. Každý z nás má odlišné možnosti, jak omezit dopad vysokých cen pohonných hmot, ale i ti z nás, kteří nemají jinou možnost než používat auto, mohou například snížit rychlost na dálnicích za účelem snížení spotřeby.

Muž na kole

Města, obce a kraje mají zásadní roli ve vytváření podmínek pro bezpečnou dopravu na kole nebo pěšky, nebo pro nastavení kvality veřejné dopravy ve vašem regionu. Je proto důležité, aby lidé aktivně oslovovali politiky a političky a požadovali po nich jak bezpečnou infrastrukturu pro kola a chodce, tak dostatečně hustou, kvalitní a cenově dostupnou veřejnou dopravu.

Rozvoj elektrokol v posledních letech přivádí na ulice stále více lidí, kteří dříve na kolech nejezdili. Je proto v zájmu všech, jak cyklistů tak automobilistů, abychom měli co nejlepší anejlépe fyzicky oddělené cyklostezky, bezpečné řešení křižovatek nebo parkování kol. Role chodce, řidiče nebo cyklisty nejsou oddělené, mnozí z nás využívají všechny druhy dopravy podle toho, který je v danou chvíli nejvýhodnější. A i pro ty, co musí jezdit nejčastěji autem, je výhodné, pokud více lidí bude jezdit veřejnou dopravou nebo na kole - čím více lidí v MHD nebo na kolech, tím méně aut na silnicích.

Mezinárodní energetická agentura doporučuje v souvislosti se snižováním spotřeby energie v dopravě tyto kroky:

  • Jezdit více veřejnou dopravou
  • Zvážit, kdy je nutné opravdu jezdit
  • Častěji jezdit na kole nebo chodit pěšky
  • Snížit rychlost na dálnicích
  • Pro delší cesty zvolit vlak namísto letadla
  • Kde to jde, požádat o možnost alespoň části práce z domova